מייקל שטיינהרט-חבר מועצת המנהלים והמכון למדיניות העם היהודי

מר מייקל שטיינהרדט הוא מנכ”ל מייסד משותף של פרויקט תגלית ישראל ותכנית המנהיגות של תגלית (Birthright Excel) והוא ממשיך להעניק תמיכה גדולה לתכניות אלו גם כיום.

עוד על הצוות / מועצת המנהלים והמועצה המקצועית המנחה

מייקל שטיינהרט הוא מנהל קרנות גידור יהודי-אמריקאי, משקיע, מוציא לאור בעיתון ופילנתרופ. Michael Steinhardt שטיינהרדט ידוע גם בשם

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.